Wanneer noemen we het ‘aangepast sporten’?

uit onze blog

Er zijn veel mensen met een beperking die niet aan sport doen maar dit wel zouden willen. Hierbij kan het gaan om een lichamelijke verstandelijke, auditieve, visuele, chronische beperking of stoornis binnen het autismespectrum.

Voor wie is het aangepast sporten interessant?

Aangepast sporten is er voor iedereen met een beperking, waarbij het kan gaan om een:

  • lichamelijke beperking (o.a. motorische beperking, amputatie, spasme, al dan niet afhankelijk van een rolstoel)
  • verstandelijke beperking (o.a. op het niveau van ZMLK, Syndroom van Down)
  • auditieve beperking (doof of slechthorend)
  • visuele beperking (blind of slechtziend)
  • chronische aandoening (o.a. reuma, whiplash, CARA, (ex-)hartpatiënten)
  • autisme (voor mensen met een autismespectrumstoornis)

Ook mensen met een combinatie van bovengenoemde beperkingen behoren tot de doelgroep voor het aangepast sporten. Daarnaast iedereen die afhankelijk is van het aangepast sportaanbod.

In de notitie “(on)beperkt sportief “ staat dat Nederland 1,6 – 1,8 miljoen zelfstandig wonende mensen (in 2007), (waarbij ongeveer de helft daarvan 63-plusser is) telt met matige of ernstige beperkingen op minimaal één van de terreinen (zijnde motorisch, visueel en auditief). Voor licht beperkten komt dat aantal uit op ongeveer 1,8 miljoen mensen. Alles bij elkaar opgeteld zou dat betekenen dat 23.5 procent van de bevolking enige vorm van een lichamelijke beperking heeft.

Praktijkvoorbeelden

Uit diverse praktijkvoorbeelden blijkt dat mensen met een beperking prima kunnen deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten bij reguliere sportverenigingen. Ook blijkt dat reguliere sportverengingen vaak bereid zijn een aanbod voor deze doelgroep op te zetten. Echter het aantal sportverenigingen dat specifiek aanbod heeft gecreëerd voor mensen met een beperking is nog zeer beperkt. Sportverenigingen zijn vaak wel van goede wil, maar het ontbreekt hen aan kennis en expertise om een “op maat gesneden” aanbod te realiseren.